iWlz

iWlz (informatievoorziening Wet langdurige zorg) is een systeem voor het digitaal kunnen uitwisselen van gegevens over de zorgtoewijzing en het wachtlijstbeheer in de keten van de Wlz. 

Denk hierbij aan de indicatieorganen de zorgkantoren, de zorgaanbieders en Zorginstituut Nederland.

Nieuws & documenten

Hier vindt u de nieuwsberichten en de documenten over iWlz.

Foutcodes iWlz

Kies hier de foutcode uit iWlz waar u mee te maken heeft. U krijgt vervolgens aanwijzingen wat u moet doen.

Lijstwerk

Maandelijks verstuurt Helpdesk iWlz lijstwerk. In onderstaand overzicht geven wij per lijst aan wat het doel is van de lijst.

Mutatietool

Raadpleeg de mutatietool voor het doorgeven van de juiste mutatie bij wijzigingen.

Nieuwsmail

Hier vindt u alle nieuwsmail van het afgelopen jaar. In het archief vindt u alle voorgaande edities.

Werkafspraken

In het overzicht werkafspraken leveringsstatus leest u over MUT- codes en andere afspraken.