Telefoonnummers

Bent u op zoek naar een telefoonnummer van de afdeling PGB of Zorgtoewijzing?

E-mailadressen

Bent u op zoek naar het e-mailadres van een afdeling binnen het zorgkantoor?

Postadressen

Hier staan de postadressen van het zorgkantoor.

Klacht en bezwaar

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de zorg, of heeft u een klacht over het zorgkantoor? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.