Toekennen & uitbetalen

 

Als uw aanvraag voor een PGB is goedgekeurd, dan berekenen wij uw budget. Dit noemen wij 'toekennen'. Daarna betalen wij het PGB in voorschotten uit. 


Het zorgkantoor berekent eerst uw bruto budget. Budgethouders ouder dan 18 jaar moeten een eigen bijdrage betalen. Als u een eigen bijdrage moet betalen, dan houdt het zorgkantoor deze eigen bijdrage in op uw bruto PGB. Het bedrag wat wij aan u uitbetalen is het netto budget. Onderaan de pagina vindt u de momenten van uitbetaling.

 1. Berekening budget

  Op basis van uw indicatie berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. De overheid heeft hiervoor tarieven vastgesteld. In 2014 zijn er aparte landelijke tarieven voor budgethouders zonder en met indicatie voor langdurig
  verblijf (ZZP):

  • Budgethouders met indicatie voor persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf
   Op basis van uw indicatie en deze landelijke tarieven 2014 berekenen wij de hoogte van uw budget op jaarbasis.
  • Budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (ZZP)
   Op basis van uw ZZP-indicatie kunt u een vertaling maken naar functies, klassen en tarieven. U kunt in deze
   tarieventabel 2014 zien wat het bruto budget op jaarbasis wordt. Dit budget is exclusief eventuele garantiebedragen en/of budgetaanpassingen. Wij hebben voor u een voorbeeld uitgewerkt om uit te leggen hoe deze vertaling werkt.

  Gaat uw budget op een andere datum dan 1 januari van het jaar in, dan passen wij de bedragen in verhouding aan. Dat doen wij ook als uw budget eerder eindigt dan 31 december van het jaar.
 2. Eigen bijdrage

  Leest u hier meer over de eigen bijdrage.
 3. PGB is toegekend

  Het zorgkantoor beoordeelt het ingevulde vragenformulier en budgetplan. Als deze formulieren zijn goedgekeurd, dan krijgt u een toekenningsbeschikking. U kunt dan uw zorg inkopen. Leest u in de Regeling PGB onder artikel 2.6.9 wat uw verplichtingen zijn.
 4. Wijzigingen

  U bent verplicht om wijzigingen in uw gegevens door te geven, zoals een adreswijziging of wijziging van een bankrekeningnummer. Leest u hier meer over wijzigingen.

 5. Meerzorg

  De regeling meerzorg PGB betaalt extra zorg voor mensen met een zeer intensieve zorgvraag in de gehandicaptenzorg. We spreken van een zeer intensieve zorgvraag als de totale zorgvraag hoger is dan het zorgzwaartepakket (ZZP) dat u heeft gekregen. Meerzorg is een aanvulling op een ZZP. U ontvangt een aanvulling op het PGB.

  Aanvraagprocedure

  In het protocol ‘Uitvoering regeling meerzorg’ staan de aanvraagprocedure, de voorwaarden voor een aanvraag en de afspraken voor toetsing. Wilt u weten of u of uw cliënt recht heeft op meerzorg PGB? Doorloop dan de Beslisboom op de website van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

  Meerzorg aanvragen

  1. Voor een aanvraag meerzorg stuurt u, of de wettelijke vertegenwoordiger van de budgethouder, een aanvraag naar het zorgkantoor. U stuurt een e-mail naar meerzorg@achmea.nl met de volgende bijlagen:

  • Het sjabloon meerzorg
  • Een volledig ingevuld zorgplan. Dit zorgplan moet voldoen de eisen van het CCE. Op de website van het CCE leest u hier meer over
  • Overige belangrijke informatie die onderbouwt waarom iemand meer zorg nodig heeft dan waar hij voor is geïndiceerd en welke zorg dit dan is

  2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, toetst het zorgkantoor deze. Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

  3. Bij een negatief advies over uw aanvraag, sturen wij u een brief waarin staat dat het CCE de aanvraag inhoudelijk niet kan toetsen.

  4. Na een positief advies op de aanvraag, sturen wij uw aanvraag door naar het CCE voor een inhoudelijke toetsing. U of uw wettelijke vertegenwoordiger ontvangt van het zorgkantoor bericht.

  5. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het CCE-advies, ontvangt u via e-mail een beschikking van het zorgkantoor over de uitkomst van uw aanvraag. Het CCE informeert u ook rechtstreeks.

  6. Na een positief advies van het CCE stuurt het zorgkantoor u een nieuwe toekenningsbeschikking. Hierin staat het bedrag voor meerzorg.

 6. Uitbetalen

  Afhankelijk van de hoogte van uw budget op jaarbasis, betaalt het zorgkantoor de voorschotten per maand of per kwartaal. De hoogte van de voorschotten en de betaaldata staan op de toekenningsbeschikking.

  U hoeft de voorschotten niet te besteden in de periode waarover ze worden uitbetaald. U kunt het geld besteden in de hele looptijd van uw PGB. U mag het voorschot niet gebruiken in een ander kalenderjaar dan waarin u het voorschot heeft gekregen.

  Uiterlijk 10e van de maand

  De betalingen staan uiterlijk op de 10e dag van de maand op uw rekening. Staat het bedrag op deze datum nog niet op uw rekening, neem dan contact met ons op.

  Het PGB wordt uitsluitend overgemaakt op een rekening die op naam staat van de budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger (ouders, voogd, curator, bewindvoerder).

  Aparte bankrekening

  Wij adviseren iedereen met een budget om een aparte bankrekening voor het budget aan te vragen. Zo houdt u uw gewone uitgaven en de besteding van uw PGB gescheiden en kunt u gemakkelijker verantwoording afleggen over de besteding van het budget.

  Wijziging rekeningnummer

  Als het rekeningnummer waarop u het voorschot wilt ontvangen anders is dan dat op uw toekenningsbeschikking, dan geeft u dit door met het wijzigingsformulier van het zorgkantoor.