Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u een bepaald bedrag toegewezen, waarmee u zelf zorg inkoopt. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Het PGB geeft u vrijheid, maar bij een PGB horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Lees meer over wat een PGB inhoudt.

Trekkingsrecht

De PGB-regeling verandert. Per 1 januari 2015 wordt het Trekkingsrecht voor het Persoonsgebonden budget (PGB) ingevoerd.

 

Toekennen & uitbetalen

Voor het toekennen van uw PGB heeft het zorgkantoor een aantal gegevens en bewijzen van u nodig. Het uitbetalen van een toegekend PGB gebeurt in voorschotten, per maand of per kwartaal.

Zorg inkopen

Belangrijkste voorwaarde bij het inkopen van zorg is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst sluiten.


Verantwoorden

U legt 1x of 2x per kalenderjaar verantwoording af aan het zorgkantoor over PGB-uitgaven. U kunt ook te maken krijgen met het administratief vooronderzoek en huisbezoek.

Ondersteuning en voordelen zorg-in-natura

Hier vindt u organisaties die u kunnen helpen met het beheer van uw PGB.
Ook leest u hier over de voordelen van  zorg-in-natura.

Aanvragen

Als u een PGB wilt aanvragen, begint dat met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ).