Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u een bepaald bedrag toegewezen, waarmee u zelf zorg inkoopt. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Het PGB geeft u vrijheid, maar bij een PGB horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Lees meer over wat een PGB inhoudt.

Aanvragen

Als u een PGB wilt aanvragen, begint dat met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor Wlz-zorg.

Toekennen

Voor het toekennen van uw PGB heeft het zorgkantoor een aantal gegevens en bewijzen van u nodig.

Zorg inkopen

Belangrijkste voorwaarde bij het inkopen van zorg is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst sluiten.

Trekkingsrecht SVB

De PGB-regeling is veranderd. Per 1 januari 2015 is het Trekkingsrecht voor het Persoonsgebonden budget (PGB) ingevoerd.

Ondersteuning bij uw PGB

Hier vindt u organisaties die u kunnen helpen met het beheer van uw PGB.

Verantwoorden

U legt 1x of 2x per kalenderjaar verantwoording af aan het zorgkantoor over PGB-uitgaven. U kunt ook te maken krijgen met het administratief vooronderzoek en huisbezoek.