Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u een bepaald bedrag toegewezen, waarmee u zelf zorg inkoopt. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Het PGB geeft u vrijheid, maar bij een PGB horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Lees meer over wat een PGB inhoudt.


Trekkingsrecht

De PGB-regeling verandert. Per 1 januari 2015 wordt het Trekkingsrecht voor het Persoonsgebonden budget (PGB) ingevoerd.

 

Toekennen & uitbetalen

Voor het toekennen van uw PGB heeft het zorgkantoor een aantal gegevens en bewijzen van u nodig. Het uitbetalen van een toegekend PGB gebeurt in voorschotten, per maand of per kwartaal.

Zorg inkopen

Belangrijkste voorwaarde bij het inkopen van zorg is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst sluiten.
 

Verantwoorden

U legt 1x of 2x per kalenderjaar verantwoording af aan het zorgkantoor over PGB-uitgaven.
U kunt ook te maken krijgen met het administratief vooronderzoek en huisbezoek.

Voordelen zorg-in-natura

Heeft u een PGB, maar bevalt het niet? Of blijkt dat u geen recht heeft op een PGB? 
Leest u hier over de voordelen die zorg-in-natura heeft.
 

Wijzigingen

Het is belangrijk dat u alle wijzigingen rondom uw PGB zo snel mogelijk schriftelijk doorgeeft aan het zorgkantoor.
Als een budgethouder 18 jaar wordt wijzigen er ook een aantal zaken.