Zorg nodig

Er is veel verschillende zorg te krijgen. Maar hoe weet u nu waar u kunt aankloppen voor welke zorg?

Zorg in natura

Als u een indicatie in zorg-in-natura heeft, dan kan de afdeling Zorgtoewijzing van het zorgkantoor u helpen bij uw zorgvraag.

Persoonsgebonden budget

Hier vindt u informatie over o.a. de toekenning, uitbetaling en verantwoording van uw persoonsgebonden budget.